İstanbul Sözleşmesi nedir? İstanbul Sözleşmesi maddelerinde neler var?

Türkiye nin ilk imzacısı olduğu ve 2011 yılında kabul edilen İstanbul Sözleşmesi, İstanbul da imzalanmasından dolayı bu adı almıştır. Kadınlar ve erkekler arasında hukuki ve fiili eşitliğin gerçekleştirilmesinin kadına yönelik şiddeti önlemede anahtar bir unsur olduğunu benimseyen İstanbul Sözleşmesi nin maddeleri arasında kadınlara yönelik ayrımcılığın da yasaklanması yer alıyor. Türkiye yi derinden yaralayan Pınar Gültekin cinayeti ile gündeme gelen […]

İstanbul Sözleşmesi nedir? İstanbul Sözleşmesi maddelerinde neler var?
22 Temmuz 2020 - 22:50

Türkiye nin ilk imzacısı olduğu ve 2011 yılında kabul edilen İstanbul Sözleşmesi, İstanbul da imzalanmasından dolayı bu adı almıştır. Kadınlar ve erkekler arasında hukuki ve fiili eşitliğin gerçekleştirilmesinin kadına yönelik şiddeti önlemede anahtar bir unsur olduğunu benimseyen İstanbul Sözleşmesi nin maddeleri arasında kadınlara yönelik ayrımcılığın da yasaklanması yer alıyor. Türkiye yi derinden yaralayan Pınar Gültekin cinayeti ile gündeme gelen İstanbul Sözleşmesi nin detayları ve maddelerini yazımızda sizlere aktarıyoruz…

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR, MADDELERİ NELERDİR?

İstanbul Sözleşmesi nin en önemli özelliği, biyolojik veya hukuki, ailevi bağ olup olmadığına bakılmaksızın ev içi şiddetin (örneğin eski veya mevcut eşler, evlilik dışı partnerler, birlikte ikamet edilen aile fertleri, akrabalar veya birlikte ikamet edilen başkaları tarafından yöneltilen şiddetin) ve kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin standartlar öngören ve Avrupa ülkelerini hukuki olarak bağlayan ilk belge olmasıdır.

Kadınlar ve erkekler arasında hukuki ve fiili eşitliğin gerçekleştirilmesinin kadına yönelik şiddeti önlemede anahtar bir unsur olduğunu benimseyen Sözleşme, kadınlara yönelik ayrımcılığı da yasaklamaktadır.

İstanbul Sözleşmesi, daha önce kabul edilmiş kadınlara yönelik ayrımcılık ve şiddetle ilgili uluslararası standartları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve BM Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi nin içtihatlarını ve öğretideki görüşler yanında en iyi ülke uygulamalarını da kodifiye etmiştir.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Sözleşme, hem özel alandaki hem kamusal alandaki şiddeti yasaklamaktadır.Madde 3/a uyarınca, "kadına yönelik şiddetten", ister kamusal ister özel yaşamda meydana gelsin, toplumsal cinsiyete dayalı tüm şiddet eylemleri anlaşılacaktır. Madde 4/1 uyarınca, Taraf devletler, gerek kamusal gerekse özel alanda tüm bireylerin özellikle de kadınların şiddete maruz kalmaksızın yaşama hakkını sağlamak ve korumak için gerekli olan hukuki ve diğer önlemleri alacaklardır. Dolayısıyla Sözleşme, yalnızca ev içindeki (genellikle eş veya partnerler veya ebeveyn ve çocuklar gibi farklı kuşaklar arasında meydana gelen) kadınlara yönelik şiddeti değil, aynı zamanda kamusal alandaki (örneğin aynı evi paylaş­masa bile eski eşin veya partnerin kamusal alanda yönelttiği) şiddeti, işyerleri, okullar, karakollar, hapishaneler vb. kurumlardaki kadınlara yönelik şiddeti de yasaklamaktadır.

Foto: Shutterstock

YORUMLAR

  • 0 Yorum